Assegura't un sobresou al mes!

Si disposes d'un immoble buit i que no utilitzes, la millor opció és llogar-ho de manera anual i aconseguir uns diners extres a final de mes.

En aquests moments, el mercat de lloguer de llarga durada disposa de més demanda que oferta, una molt bona notícia per als propietaris, però amb un inconvenient:

Cal saber fer una molt bona selecció dels inquilins per a evitar maldecaps posteriors.

Nosaltres seleccionem l'inquilí
per a garantir 0 problemes.

Deixa-ho a les nostres mans i gaudeix del teu plus a final de mes, ASSEGURAT!

Estudi de mercat

Comencem per realitzar una anàlisi comparativa de mercat, tenint en compte la zona, la tipologia d'immoble i els preus pels quals que es lloga, per a establir el preu més alt que admeti el mercat.

Reportatge professional i publicitat

Preparem l'immoble per a presentar-lo al públic a través de Home Staging. La presentació de l'immoble és decisiva perquè un inquilí es decideixi pel teu habitatge. És molt important que l'habitatge “entri pels ulls”.

Gestió de contactes i visites

No deixar escapar cap oportunitat és bàsic, nosaltres ens encarreguem de gestionar els contactes i aprofitem les visites amb possibles inquilins per a fer una petita entrevista valorant la seva viabilitat i així aconseguir un primer filtrat.

Estudi de solvència de l'inquilí

Una vegada hem seleccionat l'inquilí, li requerim una sèrie de documentació com a contracte de treball, nòmines, vida laboral, etc. per a comprovar la seva solvència.

Contractació d'assegurança d'impagaments

Per a més tranquil·litat, també oferim l'opció de contractar una assegurança d'impagaments per un preu molt econòmic, que cobreix l'impagament de 12 mensualitats i la defensa jurídica.

Confecció de contractes

En funció de si l'inquilí vol usar l'immoble com a primera o segona residència, es necessita un tipus de contracte d'arrendament diferent, nosaltres ens encarregarem de confeccionar el que més convingui, així com de redactar clàusules que et puguin interessar.

Canvis de domiciliació o titularitat de subministraments

Fem el canvi de domiciliació o titularitat d'aigua, llum i gas (si n'hi ha), tant a l'inici com a la finalització del contracte d'arrendament. També dipositem l'import de la fiança en INCASOL.

Gestió de cobraments

Ens encarreguem del cobrament de l'import de la renda a l'inquilí, sigui de manera mensual, etc.

Mediació de conflictes

Si succeís qualsevol disconformitat d'alguna de les parts, nosaltres ens encarreguem de resoldre-la de manera professional i objectiva.

Gestió de possibles sinistres amb asseguradores

Si ocorregués algun sinistre mentre l'immoble estigui llogat, nosaltres ens encarreguem de contactar amb l'assegurança perquè es resolgui de la forma més eficient possible.

Quina documentació necessitem?

Image
  • DNI de cadascun dels propietaris de la finca.
  • Escriptura (títol de propietat).
  • Si l'habitatge pertany a una comunitat, les dades de l'administrador i normes comunitàries.
  • Factures de tots els serveis (per a disposar dels nombres de contractes).
  • Pòlissa d'assegurança en vigor.
  • Cèdula d'habitabilitat i certificat d'eficiència energètica, en el cas de no disposar, el podem tramitar nosaltres.

Quins són els nostres honoraris?

Ens adaptem a tu, per això t'oferim 2 modalitats:

TARIFA
DESPREOCUPA'T Al 100%

Gestió integral de l'arrendament: inclou tots els serveis esmentats anteriorment, des de l'inici i fins a la finalització-rescissió del contracte.

Els nostres honoraris
10% sobre l'import de la mensualitat

TARIFA
TOT RESOLT

Trobem al teu inquilí, fem els canvis de domiciliació i titularitat de subministraments, així com els tràmits administratius com el dipòsit de la fiança en INCASOL.

Els nostres honoraris
50% d'una mensualitat